PROIZVODNI PROCES

Trenutno je u fazi izgradnje livnica srednjih odlivaka sa posebnom pripremom pijeska i horizontalnom poluautomatskom linijom kapaciteta 30formi/sat.
Horizontalna linija je od proizvođača Belloi&Ramagnili sa 105 kompleta kalupnih okvira dimenzija 900x900x250/250 sa pripremom pijeska i mješalicom Speedmuller 80A.
U sklopu proizvodnog procesa biti će instalirana oprema za finalizaciju odlivaka sa pjeskarom firme OMSG sa Y načinom rada i tri turbine za pjeskarenje. Planirano je i brušenje odlivaka kao i oprema za ispitivanje kvaliteta odlivaka.