LIVNICA VELIKIH ODLIVAKA

Topionica, kalupovanje i livenje, finalizacija, mašinska obrada, modelarnica, kontrola kvaliteta i proizvodni program

LIVNICA AUTOMOTIVA

Priprema šarže i topljenje, priprema pijeska, kalupovanje, livenje, jezgrovnica, finalizacija, kontrola kvaliteta i modelarnica

LIVNICA SREDNJIH ODLIVAKA

Trenutno je u fazi izgradnje livnica srednjih odlivaka sa zasebnom pripremom pijeska i horizontalnom poluautomatskom linijom

MISIJA I VIZIJA KOMPANIJE

Naša misija je da na osnovu višedecenijske tradicije koju imamo u proizvodnji teških odlivaka postanemo prepoznatljiv, kvalitetan i pouzdan dobavljač.

Osim proizvodnje teških odlivaka, naša misija je da se razvijamo kao dobavljač na zahtjevnom automobilskom tržištu. Prvo kako dobavljač odlivaka za firme koje rade unutar Prevent grupacije, koje već godinama rade na automobilskom tržištu, a kasnije i šire. Ovim bi postigli disperziju na više grana industrije i bili bi manje osjetljivi na krize.

Osim livenja namjera nam je u budućnosti ovladati i tehnikama i tehnologijama obrade odlivaka kako bismo povećali stepen finalizacije naših proizvoda.